Wszystkie newsy Termomodernizacja największej szkoły
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 14.08.2014 Komentarzy: 0  
Trwa termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4. W dużej mierze odbywa się ona dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Priorytet V Środowisko).
Koszt całego zadania, w wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy robót, został określony na kwotę ponad 12 milionów złotych. Środki finansowe pozyskane na ten cel z Unii Europejskiej wynoszą ponad 10 milionów złotych, co stanowi 85 proc. kosztów całości zadania, pozostałe środki w wysokości ok. 1 mln 8 tys. zł. pochodzą z budżetu miasta.
Prace przy ul. Sterniczej 4 polegają na demontażu i unieszkodliwienia płyt azbestowych, wykonaniu izolacji cieplnej ścian, wykonaniu nowej elewacji - zastępującej zdemontowane szkodliwe materiały, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianie izolacji oraz pokrycia dachu, modernizacji instalacji c.o. wraz z montażem kolektorów słonecznych.
Termin zakończenia robót budowlanych przewidywany jest na koniec listopada bieżącego roku.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu