Wszystkie newsy XX Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 28.05.2013 Komentarzy: 0  
Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już od wielu lat podejmuje szereg działań i przedsięwzięć w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na stan świadomości uczestników ruchu drogowego jest edukacja, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Wpajanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i kreowanie właściwych postaw uczestników tego ruchu może mieć różne formy.

Za najbardziej efektywną należy uznać organizowanie przez Fundację Ogólnopolski Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego, które na stałe wpisały się w życie kulturalne miasta i regionu.

Dlatego wzorem lat poprzednich, Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wspólnie z Urzędem Miasta i przy współpracy Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, XVII Batalionu Powietrznodesantowego będzie organizować połączone z obchodami Dni Bielska-Białej XX - jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego, które odbędą się od 1 do 2 czerwca 2013 roku na bielskich Błoniach.

W licznych konkursach i zabawach udział wezmą drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkursy odbywają się w trzech kategoriach wiekowych. Szkoły zwycięskich drużyn otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I-sza - 3 tys. zł, II-ga - 2 tys. zł, III-cia - 1 tys. zł, które zostaną wpisane do ewidencji szkół. Koszt nagród dla szkół wyniesie 27.000 zł. Na zwycięzców konkursów indywidualnych czekają cenne nagrody rzeczowe (m.in. rowery, odtwarzacze DVD, mp4, aparaty fotograficzne, zegarki sportowe, itp), natomiast dla wszystkich pozostałych uczestników konkursów - nagrody pocieszenia i słodycze.

Ponadto dla dzieci przygotowany zostanie nieodpłatny poczęstunek w postaci wojskowej grochówki, gorących kiełbasek i napoi. Przewidywany jest udział blisko dwóch tysięcy uczestników.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu