Wszystkie newsy Kompleksowe badania ruchu
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 18.09.2014 Komentarzy: 0  
Do połowy października br. będą prowadzone kompleksowe badania mające na celu stworzenie Modelu Ruchu dla miasta Bielska-Białej. Opracowanie takiego modelu przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu w mieście, co niewątpliwe przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki modelowi, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej będzie mógł symulować planowane działania prowadzone w kierunku poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzenie pomiarów będzie także podstawą do podjęcia kroków zmierzających do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na rozwój systemu transportowego w mieście, ze szczególnym akcentem na inteligentne zarządzanie siecią dróg. Do realizacji zadania została wybrana Politechnika Śląska w Gliwicach.

W ramach badań ankieterzy, wyposażeni w odpowiednie identyfikatory, zwrócą się do mieszkańców Bielska-Białej i okolic z zapytaniem o realizowane codzienne podróże, a także o preferencje komunikacyjne. W związku z tym przeprowadzane będą m.in. badania ankietowe w gospodarstwach domowych, pojazdach komunikacji miejskiej oraz w wybranych punktach miasta (np. na dworach autobusowych i kolejowych). Ankieterzy oraz członkowie zespołu projektowego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badań i będą gromadzić jedynie informacje bezpośrednio związane z celem projektu. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i okolic do wzięcia czynnego udziału w badaniach. Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej wykonawcy badań: www.ankietabielsko.polsl.pl
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu