Wszystkie newsy Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 03.12.2013 Komentarzy: 0  
28 listopada br. odbyła się I sesja IX kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. W jej trakcie podsumowano zakończoną VIII kadencję oraz wybrano nowe prezydium rady w składzie: Przewodniczący MRM Wojciech Kapała (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Asnyka), Wiceprzewodniczący MRM - Sambor Żakowiecki (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej), Wiceprzewodniczący MRM - Kamil Nikiel (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Asnyka), Sekretarz MRM - Karolina Łusińska (Zespół Szkół Ogrodniczych).

Rada jest reprezentacją młodzieży kształcącej się w Bielsku-Białej tj. uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych). W skład rady wchodzi 57 delegatów z 29 szkół ponadgimnazjalnych, a jej kadencja trwa rok.

Cele Rady to m.in.: upowszechnianie idei samorządności i demokracji, integracja środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządu uczniowskiego oraz władz i administracji szkolnej, a także współpraca z tymi organami. Rada ma również zapewnić aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym. Swoimi działaniami ma promować kulturę oraz współuczestniczyć w organizacji imprez przeznaczonych dla młodzieży. Członkowie rady mają promować zdolnych uczniów znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu