Wszystkie newsy 8. Festiwal Miast Partnerskich oraz 2. Targi Rekreacja
 wysłany przez: mm, zaakceptowany przez admin dn. 14.06.2012 Komentarzy: 0  
8. Festiwal Miast Partnerskich Po­znajmy się odbędzie się 16-17 czerwca – nie na Rynku, jak to było do tej po­ry – ale w Hali Widowiskowo-Sportowej Pod Dębowcem w Bielsku-Białej przy ul. Karbowej 26. Festiwalowi towarzy­szą odbywające się tam 15-17 czerwca 2. Targi Rekreacja.

Festiwal – organizowany rokrocz­nie przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego – ma przybliżyć mieszkańcom Biel­ska-Białej kulturę i atrakcje turystycz­ne miast partnerskich, a nasze miasto – przedstawicielom miast zaprzyjaź­nionych oraz umożliwić nawiązanie no­wych kontaktów. Mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli możliwość posłucha­nia i zobaczenia zespołów prezentujących różne gatunki muzyki. Do udziału w festiwalu zaproszeni zo­stali przedstawiciele takich miast part­nerskich, jak: Baia Mare (Rumunia), Fry­dek-Mistek (Czechy), Kragujevac (Serbia), Trzyniec (Czechy), Wolfsburg (Niemcy), Szolnok (Węgry), Żylina (Słowa­cja) oraz Ustka.

Tradycyjnie już podczas festiwalu odbędzie się impreza promocyjna Ustki pod nazwą 'Cała naprzód, czyli Ust­ka w Bielsku-Białej'. Goście z uzdrowi­ska nad Bałtykiem przygotowali cieka­wą ofertę letniego wypoczynku nad pol­skim morzem. Serwowane będą smażone ryby morskie i przysmaki kuchni regionalnej. Wystąpi znany ustecki wo­kalista Krzysztof Szpot.

Podczas 2. Targów Rekreacja za­prezentują się biura podróży, tourope­ratorzy i regiony turystyczne. Salon Sportu przedstawi najnowsze trendy w dziedzinie sportów: górskich i zimo­wych, rowerowych, wodnych, halowych i outdoorowych, turystki oraz trekkingu. Zorganizowane zostaną pokazy odzie­ży sportowej. Salon Rehabilitacji poka­że bogatą ofertę usług i sprzętu reha­bilitacyjnego, a wybitni fachowcy dora­dzą, jak odzyskać pełną sprawność fi­zyczną. Firmy uczestniczące w targach przeprowadzą badania wad postawy u dzieci i młodzieży oraz badanie wzro­ku. Beskidzka Grupa Górskiego Ochot­niczego Pogotowia Ratunkowego zor­ganizuje pokazy ratownictwa. Będzie nauka sztucznego oddychania i masa­żu serca na elektronicznym fantomie. Można będzie zapoznać się z działal­nością Polskiego Czerwonego Krzyża i oddać krew w ruchomym punkcie me­dycznym.

Zaplanowano też występy sceniczne, prezentacje na stoiskach, pokazy, konkursy dla zwiedzających, spotkania z podróżnikami, degusta­cje, imprezy plenerowe, salon dla dzie­ci. Zorganizowane zostaną konkursy sprawnościowe i zręcznościowe oraz wiele innych atrakcji. Instruktorzy nordic walking po­każą, jak należy prawidłowo chodzić z kijkami, w sobotę będzie można wziąć udział w marszu z kij­kami po trasie treningowej na dystansie ok. 8 km.

Organizatorem 2. Tragów Rekre­acja jest Biuro Targów ZIAD Bielsko-Biała S.A. Targi czynne będą 15-17 czerwca br. w godz. 10.00 - 18.00.
Łącznie komentarzy ( 0 )© 2000 - 2018 INFOTECH, Designed by LABMATIC Redakcja serwisu